Nasze Usługi

Kancelaria zapewnia pomoc doświadczonych i wykwalifikowanych radców prawnych lub adwokatów. Świadczona przez nas pomoc prawna jest wszechstronna i dedykowana zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym. Oferowana firmom obsługa prawna może być stała lub mieć charakter jednorazowych zleceń, w korzystnej cenie.

Prawo cywilne

Doradztwo i postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań i sporządzania umów o charakterze cywilnoprawnym. Sporządzanie, opiniowanie i doradztwo w kwestii sporządzania, zmian i rozwiązywania umów, dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia, prawo konsumenckie.

Regulacje rynku budowlanego inieruchomości

Sporządzanie i analiza umów zabezpieczających interesy Klienta, dotyczących kupna, sprzedaży oraz najmu nieruchomości. Analiza ich stanu prawnego, zniesienie współwłasności, uczestniczenie w mediacjach i negocjacjach.

Zastępstwo procesowe

Reprezentacja w procesach i postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych w pełnym zakresie. Pomoc w przygotowaniu pozwu i dokumentów przedprocesowych, a także wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawo upadłościowe

Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i gospodarczej, obrona przed wierzycielami, doradztwo w sprawach związanych z upadłością.

Prawo handlowe

Zakładanie i obsługa prawna spółek, fundacji i innych podmiotów. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółki, likwidacja spółek, sporządzanie wniosków do KRS i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym, roszczenia wobec członków zarządu.

Prawo medyczne

Regulacje praw i obowiązków na linii pacjent – lekarz. Doradztwo, reprezentacja sądowa, dochodzenia w sprawie rent i odszkodowań. Pomoc w rozwiązywaniu sporów z pacjentami, weryfikacja umów zawieranych z placówkami służby zdrowia.

Prawo lokalowe

Pomoc prawna z zakresu projektowania, sporządzania i opiniowania umów, eksmisji oraz najmu lokali mieszkaniowych. Dochodzenie należności i odszkodowań, reprezentacja w sprawach sądowych, ochrona praw lokatorów.

Windykacja wierzytelności

Podejmowanie czynności związanych z odzyskaniem niezapłaconych w terminie odsetek, prowizji, kosztów i opłat. Gromadzenie i weryfikacja dokumentacji, pomoc prawna na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

Prawo pracy

Porady prawne dla pracowników i pracodawców, ocena zasadności zwolnienia, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania lub innych roszczeń pracowniczych.

Dodatkowe usługi

Poza wyżej wymienionymi sprawami Kancelaria radcy prawnego Jerzego Jagielskiego oferuje także: udział w aktach notarialnych, współpracę z notariuszem, adwokatem, biurem rachunkowym, rzeczoznawcą majątkowym oraz zarządcą nieruchomości.

  Cennik

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Podmiotom, które potrzebują regularnego wsparcia kancelarii oferujemy zawarcie umowy o stałą obsługę prawną. Wówczas zostaje w niej określona minimalna - dostosowana do rzeczywistych potrzeb Klienta - ilość godzin, niezbędnych dla  zapewnienia najwyższej jakości bieżącej obsługi prawnej. Na tej podstawie zostaje określone wynagrodzenie Kancelarii.

 

PORADA PRAWNA

Podczas jednorazowej konsultacji radca prawny odpowie na postawione przez Klienta pytania oraz udzieli informacji o obowiązujących przepisach prawa, instytucjach, które mogą być mu pomocne w ochronie jego interesów. Na życzenie, prawnik sporządzi także proste pismo lub sprawdzi projekt umowy. Cena takiej usługi wynosi 100 zł brutto.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Z tytułu zastępstwa procesowego wynagrodzenie Kancelarii będzie określać umowa z klientem. Podstawę dla ustalenia wynagrodzenia stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804).

Po wygraniu sprawy właściwy sąd zasądza od przeciwnika zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (Kancelarii).

Nasz Zespół

Kancelaria radcy prawnego Jerzego Jagielskiego to miejsce tworzone przez doświadczony zespół, stanowiący ekspertów w swoich dziedzinach. Odpowiednio dobrany prawnik to gwarancja fachowej porady i jasnej ścieżki postępowania na drodze do rozwiązania sprawy.

Jerzy Jagielski

Radca prawny

Absolwent wyższych studiów prawniczych na Wydziale prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aplikację radcowską odbywał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zdobywał doświadczenie w kancelarii Linklaters T. Komosa i wspólnicy sp. k. w Warszawie, w indywidualnej kancelarii radcowskiej w Bydgoszczy, a także w pracy w administracji państwowej oraz w Banku Pocztowym S.A.


Specjalizacja:
prawo cywilne, regulacje rynku nieruchomości i budowlanego oraz prawo medyczne

Joanna Krywalska

Radca prawny

Absolwentka wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską odbywała w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

Zdobywała doświadczenie w czasie praktyk w indywidualnej kancelarii radcowskiej w Bydgoszczy oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.


Specjalizacja:
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych